QNAP TS-1232XU-RP-4G

Sort by:
Show:
ConfiguratorGoogle Shopping

QNAP TS-1232XU-RP-4G Diskless 12-Bay NAS

QNAP TS-1232XU-RP-4G 2U 12-Bay ARM-based 10G NAS, Quad Core 1.7GHz, 4GB DDR3 RAM, 2 x 10GbE SFP+, 2 x GbE, Redundant Power Supply, Annapurna Labs AL324 quad-core 1.7 GHz, 4GB...
$ 1,699.00
Show: